Unijne regulacje dotyczące ochrony żółwi – długowiecznych mieszkańców naszej planety

Gatunki żółwi, które przemierzały naszą planetę przez ponad 250 milionów lat, są niezwykle ważnym elementem bioróżnorodności. Z rosnącym zainteresowaniem tymi majestatycznymi zwierzętami, liczba ich gatunków na ziemi wzrosła do 272, obejmując zarówno ich lądowe, jak i morskie odmiany. Niestety, ponad połowa z nich obecnie stoi w obliczu zagrożenia wyginięciem. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale głównymi są degradacja ich naturalnego środowiska oraz nielegalny handel nimi.

Popyt na te zwierzęta do domowej hodowli prowadzi do masowego odławiania ich z dzikiego środowiska i sprzedaży jako egzotycznych, łatwych do utrzymania zwierząt domowych. Takie praktyki doprowadziły do rozkwitu nielegalnego handlu ginącymi gatunkami żółwi na całym globie, a Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Szacuje się, że przez nasze wschodnie i południowe granice wprowadzanych jest każdego roku dziesiątki tysięcy tych zwierząt.

Pomimo ryzyka surowych kar, począwszy od 3 miesięcy aż do 5 lat pozbawienia wolności, przemytnicy nie zniechęcają się. Traktują swoje „towary” w okrutny sposób – transportują je bez dostępu do wody i pożywienia, upakowane po kilkaset sztuk, bez możliwości ruchu. Nieliczne z nich przeżywają męczącą podróż, która często kończy się ich śmiercią. To właśnie przemyt jest jednym z głównych powodów wymierania żółwi i jest źródłem nieopisanych cierpień dla tych zwierząt. Niemniej jednak, miłośnicy gadów często nie myślą o etyczności swoich działań, sprowadzając te zwierzęta nielegalnie.

Polska jest jednym z 169 państw, które ratyfikowały Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, znanej jako CITES. Ten dokument wszedł w życie 12 marca 1990 roku, po jego ratyfikacji przez Polskę 12 grudnia 1989 roku. Jego celem jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez zasady regulujące ich przewóz przez granice oraz nakładanie na właścicieli obowiązku posiadania odpowiednich zezwoleń lub świadectw.