Bezsenność, czyli globalny problem – możliwości terapeutyczne, ryzyka i skutki uboczne leków nasennych

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), problem niepokojącej bezsenności dotyka blisko jednej trzeciej populacji globu. Ten stan rzeczy jest często konsekwencją szybkiego tempa życia, które zmusza nas do przedłużania aktywności do późnych godzin nocnych. Długotrwały brak odpowiedniej ilości snu wpływa na nasze samopoczucie, powoduje zaburzenia rytmu biologicznego i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych jak i psychicznych.

Leczenie bezsenności to proces skomplikowany, ponieważ zaburzenie to rozwija się na dwóch płaszczyznach: psychicznej i behawioralnej. Stąd tak istotne jest, aby w ramach terapii uwzględniane były także aspekty psychologiczne. W pewnych sytuacjach, problemy ze snem są efektem ubocznym innych chorób. W takich przypadkach leki nasenne pełnią rolę leczenia objawowego.

Wybór odpowiednich leków nasennych zależy przede wszystkim od typu bezsenności, na który cierpi dany pacjent. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że proces terapii jest długotrwały i wymaga regularnego stosowania leków nasennych. Są one jednak potencjalnie uzależniające, a ryzyko ich przedawkowania jest duże, co sprawia, że ich przyjmowanie zawsze powinno odbywać się pod kontrolą specjalisty.

Wśród leków stosowanych w terapii bezsenności wyróżniamy kilka grup: pochodne benzodiazepiny, leki nasenne niebenzodiazepinowe, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe oraz melatoninę.