Unijni legislatorzy zabiegają o promowanie energooszczędności w sektorze budowlanym

W Europie, w której budynki pochłaniają aż 40% zużywanej energii, głównie na cele związane z ogrzewaniem i zasilaniem, legislatorzy Unii Europejskiej podejmują kroki w celu poprawy efektywności energetycznej. Istotnym działaniem w tej sprawie było niedawne wsparcie przez posłów z komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wniosku, aby konstrukcje ukończone po 2018 roku generowały część swojej energii. Propozycja ta jest elementem potencjalnych modyfikacji dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.

Legislatorzy z komisji proponują również zmniejszenie stawki VAT na materiały izolacyjne, co stanowi ważny krok w kierunku bardziej energooszczędnych budynków. Chcą także utworzenia funduszu efektywności energetycznej, który służyłby do wspierania inwestycji prywatnych i publicznych w modernizację cieplną budynków. Ponadto, przewidują stworzenie platformy internetowej z informacjami i praktycznymi poradami na temat oszczędzania energii.

W swoim sprawozdaniu, rumuńska socjalistka Silvia-Adriana Ţicău proponuje, aby w całej Europie zaczęto szeroko stosować kolektory słoneczne i pompy ciepła, co pozwoliłoby budynkom na samodzielną produkcję energii. Ponadto, posłanka zabiega o to, aby każde z państw członkowskich określiło własne cele w zakresie oszczędności energetycznej.

W ramach tych działań, Komisja Europejska ma za zadanie stworzyć definicję budynków o zerowym zużyciu energii na skalę całej Unii. W przyjętym projekcie, komisja ITRE chce, aby do końca marca 2010 r., Komisja opracowała uniwersalną metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

Twórcy projektu przewidują, że wprowadzenie zmian w dyrektywie skutkować będzie 5-procentowym zmniejszeniem zużycia energii w całej Unii oraz spadkiem emisji CO2 o podobnym stopniu w ciągu dziesięciu lat od momentu wprowadzenia nowelizacji. Komisja przyjęła sprawozdanie 31 marca, natomiast pierwsze czytanie w ramach procedury współdecyzji planowane jest na sesję plenarną w Strasburgu w maju.