Stan zapalny dziąseł z ropą – przyczyny, objawy i konieczność terapii antybiotykowej

Ropień w dziąśle jest sytuacją medyczną, która wymaga natychmiastowego działania stomatologa. Ten stan patologiczny może wystąpić jako powikłanie po usunięciu zęba. Rodzaj ropa i objawy są zależne od miejsca pojawienia się ropnia, takiego jak na przykład ropień dziąsła, przyzębny czy okołokoronowy. Jak przebiega proces leczenia i usuwania ropy z dziąsła? Czy zawsze stosowana jest terapia antybiotykami?

Rozważmy przyczyny powstawania ropy w dziąśle. Ropień definiujemy jako jamę pełną ropy, która powstaje z rozpadających się komórek tkanki i układu odpornościowego. Istnieją różne typy ropni powstałe w tkankach parodontalnych oraz ropne stany zapalne tkanek około szczytowych, które często są mylone.

Ropnie pochodzące od tkanek znajdujących się przy korzeniu zęba mają odrębną etiologię i rozwijają się inaczej – infekcja ropna rozprzestrzenia się od wnętrza zęba, a więc często jest spowodowana próchnicą prowadzącą do martwicy miazgi. Wśród tych ropni można wyróżnić:

  • Ropień okołoszczytowy,
  • Ropień podokostnowy,
  • Ropień podśluzówkowy.

W tym artykule skupimy się na ropniach pochodzących od tkanek parodontalnych. Mogą one sygnalizować nieleczoną agresywną lub zaawansowaną przewlekłą chorobę przyzębia. Powstają w wyniku zmiany składu bakterii poddziąsłowej lub obniżonej odporności organizmu. Czynniki, które sprzyjają powstawaniu ropnia zęba, to: zamknięcie kieszonki, zajęcie furkacji korzenia (czyli przestrzeni w zębach wielokorzeniowych między ich korzeniami), stosowanie antybiotyków ogólnoustrojowo oraz niektóre choroby, na przykład cukrzyca.

Podział rodzajów ropni w jamie ustnej zależy od ich lokalizacji. Ropień dziąsła występuje stosunkowo rzadko, jest to miejscowa infekcja ropna dziąsła brzeżnego lub brodawki międzyzębowej. Często jest spowodowany obecnością ciała obcego. Proces tworzenia tego typu wybroczyny trwa około 24-48 godzin.

Ropień przyzębny lokalizowany jest w tkankach przylegających do kieszonki przyzębnej i może prowadzić do zniszczenia włókien ozębnej oraz kości wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy. Często określany jest po prostu jako ropień zęba. Ropnie te mogą występować w przebiegu agresywnego lub przewlekłego, zaawansowanego zapalenia przyzębia. Pojawiają się na skutek zmian w składzie flory bakteryjnej w kieszonce lub przy obniżonej reakcji immunologicznej organizmu.

Ropień okołokoronowy jest infekcją ropną wokół korony częściowo wyrzniętego lub trudno wyrzynającego się zęba, najczęściej trzeciego trzonowca. Znany potocznie jako „ropa w dziąśle przy ósemce”, zazwyczaj pojawia się w okolicy płata dziąsłowego pokrywającego koronę trzeciego zęba trzonowego w żuchwie. Ropień zęba może wystąpić na skutek problemów z utrzymaniem prawidłowej higieny jamy ustnej, ale także z powodu niewłaściwej pozycji lub braku miejsca dla rosnącego zęba.