Rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego w ostatnich latach

Obserwuje się dynamiczny rozwój działu rolnictwa ekologicznego, co jest bezpośrednio związane ze zwiększoną dostępnością produktów z tego sektora o wysokim standardzie jakości. Rolnictwo ekologiczne, jako forma gospodarowania, polega na zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Podstawą przyjaznych dla środowiska praktyk gospodarowania ekologicznego jest wsparcie dla bioróżnorodności, wykorzystanie naturalnych procesów oraz dbałość o dobrostan zwierząt. Jest to system, który ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a co za tym idzie, przyczynia się do zdobycia wielu korzyści w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.

Niewątpliwie, rosnąca popularność rolnictwa ekologicznego wynika z zmiany trendów konsumenckich. Klienci coraz częściej decydują się na produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego, nawet mimo ich wyższej ceny w porównaniu do produktów konwencjonalnych.

Aktualnie, obszar przeznaczony pod uprawy ekologiczne w Polsce wzrósł do 1,8% całości powierzchni rolniczej. Zauważalny rozwój tej gałęzi rolnictwa ma również wpływ na zwiększenie ilości jednostek certyfikujących, które są odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzanie zgodności z normami ekologicznymi. Można to zaobserwować na podstawie wzrostu liczby tych jednostek z 7 do 9 w roku 2008. Nowe jednostki składają wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zdobycie upoważnienia do przeprowadzania kontroli.